Katamari-Damacy-Reroll_2018_09-13-18_001

Katamari-Damacy-Reroll_2018_09-13-18_012
katamari-damacy-reroll-announcement